Burmistrz Dziwnowa zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały, która dotyczy wykazu kąpielisk w Gminie Dziwnów. Ewentualne zmiany w przedmiotowym projekcie, należy składać w formie pisemnej do dnia 6 marca 2023 roku (pokój numer 8 w Urzędzie Miejskim, Dziwnów, ul. Szosowa 5 lub drogą elektroniczną na adres: oc@dziwnow.pl).

Mapka ilustrująca odcinki planownaych kąpielisk znajduje się w linku : Kąpieliska

Projekt uchwały w formacie pdf: Projekt_Uchwały

Ogłoszenie w formacie pdf: Ogłoszenie