Redaktor Naczelny:
Paweł Ukraiński
tel. 883 270 113

Wydawca:
Paweł Ukraiński

Adres redakcji:
ul. Wysockiego 12a/7
72-400 Kamień Pomorski
kontakt@kamienskie.info

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział I Cywilny Sekcja Rejestrowo – Egzekucyjna Sygn. akt I Ns Rej. „PR” 79/11 – www.kamienskie.info jest wpisane do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 812.