Inflacja znów w górę. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2023 r. wzrosły rok do roku o 17,2 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Inflacja w grudniu ubiegłego roku wynosiła 16,6 proc. Wyższą niż obecnie inflację notowano w październiku i listopadzie – odpowiednio 17,9 i 17,5 proc. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w styczniu o 17,7 proc. rok do roku i wzrostu o 2,7 proc. miesiąc do miesiąca.

Inflacja to ogólny wzrost poziomu cen w gospodarce, co oznacza, że za tę samą ilość pieniędzy można kupić mniej towarów i usług niż wcześniej. Wysoka inflacja ma wiele negatywnych skutków dla gospodarki i ludzi. Przede wszystkim prowadzi do zmniejszenia siły nabywczej pieniądza, co oznacza, że ludzie muszą płacić więcej za te same produkty i usługi. Wysoka inflacja może również prowadzić do destabilizacji rynku finansowego oraz obniżenia inwestycji i wzrostu gospodarczego.