W Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się miła uroczystości Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody to wyjątkowe święto w związku małżeńskim. Wspólne przeżycie tak długich lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń.

Jubilaci za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin, za wychowanie dzieci, za cierpienie, łzy, radości zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę „Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

Medalami zostały odznaczone następujące pary:

Państwo Lidia i Jan Bodyłowie,
Kazimiera i Tadeusz Kolmerowie,
Władysława i Ryszard Łużni,
Bogumiła i Jan Mazurowie,
Danuta i Ryszard Robakowie,
Bogumiła i Wiesław Susmendowie,
Anna i Jerzy Tamborscy,
Irena i Kazimierz Warzychowie,
Helena i Marian Włodarczykowie,
Krystyna i Stanisław Wylińscy.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycił nas również Starosta Kamieński Józef Malec.

Zacnym Jubilatom z okazji Złotych Godów składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu.

źródło:
UM w Golczewie