Przez pierwsze dwa tygodnie lutego nurkowie – minerzy i nurkowie inżynierii Marynarki Wojennej szkolili się na zimowym zgrupowaniu poligonowym. Nurkując w jeziorze Czos, specjaliści od podwodnych zadań doskonalili swoje umiejętności.

W ramach dwutygodniowego szkolenia w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo – Kondycyjnym w Mrągowie ćwiczono przygotowanie stanowisk nurkowych w warunkach zalodzenia akwenu, nurkowanie pod lodem, umiejętności zachowania orientacji w przestrzeni, czy zdolność radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Wiele godzin poświęcono na zagadnienia autoratownictwa i wzajemnej asekuracji podczas nurkowań parami. Nurkowie doskonalili zarówno procedury działania i współpracy, jak i umiejętność obsługi i wykorzystania specjalistycznego sprzętu nurkowego, minerskiego oraz narzędzi do wykonywania podwodnych prac inżynieryjnych. Sezon zimowy daje szansę na ćwiczenie prowadzenia działań w warunkach szczególnie utrudnionych, gdy tafla wody skuta jest lodem, a temperatura powietrza spada poniżej zera. Właśnie wtedy nurkowie z jednostek Marynarki Wojennej, podczas corocznych zgrupowań, doskonalą umiejętności praktyczne ugruntowując nabytą wiedzę teoretyczną.

Poza godzinami spędzonymi na nurkowaniu, szeroko wykorzystywano możliwości bazy szkoleniowej WOSzK-u prowadząc zajęcia kondycyjno – wzmacniające ogólną sprawność fizyczną niezbędną w tej specjalności. Szkolenie ukierunkowane było na przygotowanie nurków minerów i nurków inżynierii do wykonywania zadań w trudnych warunkach zimowych, przygotowując do wykonywania typowych zadań przeciwminowych i inżynieryjnych – zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych zespołów i sekcji Grup Nurków Minerów i Grup Nurków Inżynierii. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 specjalistów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 3. Flotylli Okrętów. Zabezpieczenie logistyczne i hiperbaryczne realizowane było w oparciu o Grupy Medycyny Podwodnej z Komendy Portu Wojennego Świnoujście i Gdynia.

W Marynarce Wojennej istnieją dwie Grupy Nurków – Minerów wchodzące w skład 12. i 13. Dywizjonu Trałowców (oba dywizjony wchodzą w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża). Poza tym, w strukturach etatowych 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa (również 8.FOW) oraz 43. Batalionu Saperów z Rozewia (3. Flotylla Okrętów) znajdują się specjaliści od prac podwodnych – nurkowie inżynierii. Zgrupowaniem kierował kmdr por. Lucjan Mazur – z dowództwa świnoujskiej flotylli. Organizatorem zgrupowania było Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

źródło:
8 FOW