Sezon letni zbliża się wielkimi krokami. Urzędnicy przypominają, że w myśl Ustawy o usługach turystycznych osoby świadczące usługi hotelarskie (polegające min. na wynajmie pokoi, apartamentów) zobowiązane są do zgłoszenia obiektu do ewidencji prowadzonej przez Gminę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie jest ponadto zobligowany zgłaszać do ewidencji informacje o:

1) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
2) zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
3) zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie danych teleadresowych oraz o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz wniosek o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich można otrzymać i należy złożyć w swoim Urzędzie Miejskim.

W przypadku Kamienia Pomorskiego, na przedsiębiorcach, o których mowa powyżej, ciąży także obowiązek pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób podlegających obowiązkowi uiszczenia tejże opłaty. Stosowny kwitariusz przychodowy oraz druk do rozliczania opłaty uzdrowiskowej można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów.