W związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym tj. budową pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej oraz rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach spółka Promenada planuje kolejną inwestycję.

Informujemy, że zostało wydane pozwolenie na budowę dla ww. przedsięwzięcia i tym samym Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach przymierza się do realizacji tej inwestycji. Projekt obejmuje budowę pawilonów usługowych (handlowych i gastronomicznych) z towarzyszącymi pomieszczeniami sanitarnymi i na nieczystości stałe. Ponadto w opracowaniu zaprojektowano ciągi piesze, powierzchnię utwardzoną, trawniki oraz nowe nasadzenia drzew ozdobnych. W obrębie głównego ciągu pieszego zaprojektowano fontannę – czytamy na stronie spółki.