Organizatorzy gorąco zachęcają do typowania kandydatów do honorowego wyróżnienia „Woliński Światowid 2017”. Gmina Wolin liczy blisko 12 tys. mieszkańców, wśród nich jest wiele osób, organizacji i stowarzyszeń, które na co dzień przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji naszej Gminy. Dlatego gorąco zachęcamy mieszkańców gminy Wolin do zgłaszania kandydatur.

Zgłoszenia w każdej kategorii dokonać każdy mieszkaniec gminy Wolin.

Kategorie:
1) Gospodarka i przedsiębiorczość;
2) Turystyka i wypoczynek;
3) Kultura i sztuka;
4) Społeczna i charytatywna działalność;
5) Sołtys Roku;
6) Sportowiec Roku;
7) Trener Roku;
8) Przyjaciel Gminy;
9) Wyróżnienie specjalne.

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego formularza w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego w Wolinie lub przesłać pocztą z dopiskiem „Woliński Światowid 2017” na adres – ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin do dnia 31.01.2018r. (decyduje data wpływu) lub wysłanie formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@gminawolin.pl