Gmina Wolin przedstawiła listę ośmiu zadań inwestycyjnych, które zostaną wykonane w 2018 roku. Łącznie wszystkie pozycje na które będą udzielone zamówienia publiczne mają pochłonąć ponad 3,6 mln złotych.

Budowa sieci wodociągowej Unin – Jarzębowo, przebudowa ulicy Małej wraz z budową placu maneżowego, przebudowa odcinka drogi powiatowej Recław – Skoszewo – Siniechowo, rozbudowa szkoły w Kołczewie, modernizacja systemu grzewczego w szkole w Wolinie, rozbudowa szkoły w Dargobądzu, budowa przedszkola miejskiego, urządzenie terenu przy Muzeum Regionalnym to najważniejsze zadania do zrealizowania w obecnym roku.