Rada Miejska w Wolinie podejmie decyzję w sprawie zapowiadanej przez Burmistrz Ewę Grzybowską likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w celu przekształcenia jej w spółkę. Nowy podmiot, to nowe możliwości jak np. pomysł do powrotu odbioru odpadów z nieruchomości co realnie pozwoli na wpływanie na ceny.

Projekt uchwały to dowód, że po wielomiesięcznych przygotowaniach, Adam Celiński stojący na czele ZGKiM jest gotowy do zrealizowania jednej z obietnic wyborczych obecnej Burmistrz Wolina.  – Chce wszystko, aby to co gmina zlecała przejąć i realizować jako zadania własne, być może zwiększyć strukturę zatrudnienia, dzięki nowym zleceniom zwiększyć wynagrodzenie bo to obiecałem pracownikom – mówił kilka miesięcy temu szef ZGKiM.

Spółka jak nowy twór daje dużo więcej możliwości działania nieograniczonych ustawą do zarobkowania. Jednym z koronnych pomysłów jest powrót do odbioru odpadów z nieruchomości. Dziś zajmuje się tym firma Remondis, która można powiedzieć uzależniła od swoich usług gminę.

Zakład musi działać szybciej i skuteczniej, szczególnie w zakresie ilości przyłączy wodno-kanalizacyjnych, stale rosnących kosztów wywozu odpadów oraz pozyskiwania środków z dofinansowań. Do tego niezbędna jest osobowość prawna, którą daje spółka. Zaznaczam też wyraźnie, że w dalszym ciągu to Gmina będzie 100% właścicielem zakładu i jego mienia. Jestem przekonana, że w nowej formule prawnej ZGKiM szybciej zrealizuje zadania, które wyznaczyłam kierownictwu. Poprawa obecnej i często awaryjnej oraz budowa zupełnie nowej infrastruktury, to zadanie pilne, ponieważ bezpośrednio wpływa na komfort życia Mieszkańców ale też na rozwój naszej lokalnej gospodarki i konkurencyjność wobec innych gmin. Takie są przede wszystkim oczekiwania naszych Mieszkańców – komentuje Burmistrz Ewa Grzybowska.

Likwidacja rozpocznie się w dniu podjęcia decyzji przez radnych i potrwa sześć miesięcy.

Zmiana formy prawnej jest konieczna ze względu na zadania wyznaczone przez Panią Burmistrz i oczekiwanie ich pilnej realizacji. Musimy bardzo szybko poprawić fatalny stan w obszarze wodno-kanalizacyjnym, który zastaliśmy na koniec 2018 roku. Przypomnę, że blisko 50% gospodarstw nie posiadała przyłącza kanalizacyjnego. Działanie w ramach spółki pozwoli szybciej i skutecznie załatwiać sprawy formalno-prawne, a tym samym szybciej i efektywniej prowadzić prace w terenie. Musimy również szerzej otworzyć się na możliwości aplikowania o dofinansowania i usługi realizowane na rzecz Mieszkańców. W obecnej formie prawnej często możliwość aplikowania o środki zewnętrzne jest wykluczona ze względu na brak osobowości prawnej. Spółka posiada osobowość prawną, dzięki temu możliwości będzie więcej – dodaje Adam Celiński