Pamiętaj, masz prawo do mediacji. Twoja sprawa nie musi skończyć się w sądzie – skorzystaj z innej formy rozwiązywania sporu. 17 października (czwartek) 2019 r., funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, w godzinach 6:00-22:00 zapraszają wszystkie zainteresowane osoby po fachową poradę.

Mediacja to dobrowolne porozumienie pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą w celu naprawienia wyrządzonych szkód materialnych i moralnych przy pomocy bezstronnej i neutralnej osoby, jaką jest mediator. Pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie swoich uczuć i odczuć, a także oczekiwań i potrzeb. Sprawcy zaś pozwala na przyjęcie odpowiedzialności za skutki przestępstwa oraz podjęcie związanych z nią działań. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu między stronami lub jego złagodzeniu.

Od kilku lat główny ci ciężar podejmowania działań na rzecz propagowania idei pozasądowego rozwiązywania sporów spoczywa na prezesach sądów, koordynatorach ds. mediacji oraz sędziach. Nie mniej jednak, jak co roku organy ścigania w tym również Policja aktywnie włączają się w propagowanie idei mediacji, w celu dotarcia do jak największego grona osób wśród społeczności lokalnych.

Kamieńscy funkcjonariusze również wesprą akcję. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy po fachową poradę do budynku Komendy Powiatowej w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Żwirki i Wigury 2, w godzinach od 6:00 do 22:00. Policjanci udzielą Państwu niezbędnych informacji związanych z tematyką bezpłatnego* postępowania mediacyjnego.

*postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – koszty ponosi Skarb Państwa.

źródło:
KPP w Kamieniu Pomorskim