14 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród, listów gratulacyjnych, podziękowań za lata pracy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Gospodarz uroczystości Starosta Kamieński Józef Malec po przywitaniu przybyłych gości, dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kamieński, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów. Podziękował nauczycielom za ich pracę i wyniki osiągane przez uczniów. Podkreślił też dobrą współpracę pomiędzy szkołami a starostwem powiatowym.

W dalszej części Starosta przyznał swoje nagrody:

Nagrodę Starosty Kamieńskiego otrzymali:Panie Anna Jarząb i Agnieszka Temkowicz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, Panie Aneta Pintal i Anna Kraszewska z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, Pani Edyta Kowalińska z Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, Pani Anna Karpińska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim, Pani Wioletta Kruła z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim i Iwona Stolarczyk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolinie.