Gmina Wolin informuje mieszkańców o planowanej w grudniu zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.