Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Gminą Kamień Pomorski umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na realizację przedsięwzięcia, polegającego na  finansowym udziale Gminy Kamień Pomorski w budowie budynku mieszkalnego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 1A. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., w wyniku, którego powstanie 35 lokali mieszkalnych na wynajem.  

Planowany koszt przedsięwzięcia to ponad 7,3 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie ponad 2,1 mln zł. Ponadto na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji uzyskano wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości ponad 700 tyś zł.

– To pierwszy od lat i zarazem wielki krok dla rozwoju gospodarki mieszkaniowej w naszej gminie. Od samego początku widzę potrzebę budowy nowych mieszkań , które zdecydowanie poprawią rozwój naszego miasta i regionu, nie tylko dla budownictwa jednorodzinnego  ale również wielorodzinnego – powiedział Burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło.

Dla Gminy Kamień Pomorski będzie to druga inwestycja finansowana ze środków rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Pierwszą inwestycję Gmina Kamień Pomorski również realizowała wspólnie z Kamieńskim TBS Sp. z o.o. przy udziale BGK wynoszącym ponad 600 tys. zł, powstało wówczas 16 lokali mieszkalnych na wynajem.