Wyborów uzupełniających po wygaśnięciu mandatu radnego Grzegorza Chłopka nie będzie. Komisarz wyborczy w Szczecinie zdecydował o ich nieprzeprowadzaniu w okręgu wyborczym nr 5, w związku z brakiem zgłoszeń. Mandat póki co pozostanie nieobsadzony. 

W związku z objęciem funkcji Zastępcy Burmistrza przez radnego Grzegorza Chłopka, musiał on zrzec się mandatu radnego. Komisarz Wyborczy wyznaczył kalendarz wyborczy i zarządził wybory uzupełniające na 23 października. Dziś już wiemy, że głosowania nie będzie.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Golczewie w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 23 października 2022 r. nie zostaną przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na radnego. W związku z powyższym mandat pozostaje nieobsadzonypoinformował Jacek Szreder, Komisarz Wyborczy w Szczecinie. 

Jak czytamy, wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Golczewie w okręgu wyborczym nr 5 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem, licząc od dnia 23 października 2022 r.