Wybory samorządowe mają się odbyć pół roku później, dopiero w kwietniu 2024 roku. Sejm przyjął ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 roku.

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 231 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymała się 1 osoba. Przeciwko rozwiązaniu wspólnie głosowała cała poselska opozycja. PiS wspierali tylko kukizowcy i posłowie niezrzeszeni.

Według ustawy władze lokalne powinniśmy wybrać 7 lub 14 kwietnia 2024 roku. Ustawa przewiduje, że kadencja: rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw; rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy; wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która upływa w 2023 r., ulega przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2024 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.