Woliński Park Narodowy odebrał specjalistyczny pojazd do zabezpieczenia przeciwpożarowego parku – typu UTV do pracy w trudnych warunkach terenowych, wyposażony w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy.

Zakupiony pojazd to Kawasaki Mule model PRO-DX, z zabudowanym agregatem gaśniczym marki RotFire model B30. Pojazd jest doskonale wyposażony i przygotowany do pracy na obszarze objętym najwyższą formą ochrony przyrody jakim jest park narodowy. Agregat dysponuje imponującym ciśnieniem roboczym wynoszącym 100 bar, a pojazd zabiera na pokład 200 l wody i 20 l środka pianotwórczego oraz dwuosobową załogę. Dodatkowo wyposażony jest w zwijadło o napędzie elektrycznym i 60 mb węża gaśniczego zakończonego prądownicą.

Wyposażenie stanowi wszystko co niezbędne podczas pracy w terenie przy gaszeniu i dogaszaniu pożarów: dwie wciągarki o napędzie elektrycznym, oświetlenie robocze, podstawowe narzędzia ręczne jak: szpadle, siekiera, karczownik czy tłumica, węże ssawne z adapterami i przyłączami w różnych rozmiarach, redukcje itp.

Dostawa pojazdu połączona była ze szkoleniem z obsługi pojazdu i agregatu, w którym wzięło udział 20 pracowników Wolińskiego Parku Narodowego. Szkolenie było okazją do szczegółowego zapoznania się z nowym sprzętem i jego możliwościami, a także wypróbowania jego działania w praktyce.

źródło:
R. Skórkowski
fot. M. Bednarska