Rodzice mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Są na to trzy sposoby – za pomocą aplikacji mZUS, przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. We wniosku trzeba podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci, informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.

Świadczenie przysługuje na dziecko, które uczy się i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach i na studentów.

ZUS zaznacza, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów i uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.