Artur Czajkowski, bo o nim mowa, wychowywał się w Wolinie, gdzie ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. Obecnie jest studentem studiów magisterskich kierunku Biotechnologia medyczna na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.  

W swoich dotychczasowych badaniach naukowych zajmuje on się wykorzystaniem wirusów, a dokładniej bakteriofagów, w celu eliminacji bakterii, także tych opornych na antybiotyki. Od kilku lat jako student pracuje w zespole dra inż. Bartłomieja Grygorcewicza.

Artur pod koniec marca tego roku otrzymał informację, iż po kilkuetapowej rekrutacji został laureatem programu Fulbright-BioLAB 2024-25. Rozpocznie on swoją przygodę na rocznym stażu w USA na Uniwersytecie w Chicago, 13 najlepszej uczelni na świecie wg. rankingu TIMES HIGHER EDUCATION. Artur będzie pracował nad projektem “New strategies to develop living antibiotics from microbal predators.” w zespole dr Mohammeda Kaplana.

Artur musiał przejść kolejno kilka etapów kwalifikacyjnych, które weryfikowały jego dotychczasowy dorobek naukowy, w tym zrealizowane projekty, badania i zdolności językowe. Na ostatnim etapie odbył on cztery rozmowy z przedstawicielami amerykańskich instytutów badawczych – z prof. Tonym Kossiakoffem z University of Chicago, prof. Umeshem Deshmukhiem z Oklahoma Medical Research Foundation, prof. Zygmuntem Derewendą z University of Virginia oraz z prof. Jose Rizo-Rey z University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas (UT Southwestern).

Z prawie 500 dotychczasowych absolwentów Programu BioLAB ponad 90% z nich zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich w USA, Europie i na całym świecie. Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w najlepszych, renomowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.”