Gmina Świerzno zaprezentowała wykaz osób i firm, którym w minionym roku umorzono podatki, odroczono czy tez rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. Wójt Radosław Drozdowicz rozpatrzył tego typu wnioski wobec trzech podmiotów.

Podanie wykazu osób i firm, którym podatki umorzono, odroczono czy tez rozłożono na raty, jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Dotyczy to kwot przewyższających 500 zł. Poniżej upubliczniamy umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia płatności na raty.