Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie zaprasza na wystawę z okazji 70-lecia istnienia dziwnowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zobaczyć na niej (wystawie) będzie można m.in.: mundury, dokumenty, zdjęcia i akcesoria strażackie (od momentu powstania OSP w Dziwnowie do używanych w chwili obecnej). Wystawę będzie można oglądać do 24 maja (piątek) 2019 roku. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00–19.00. Poniżej przedstawiamy rys historyczny związany z utworzeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwnowie.

W roku 1949 powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Dziwnowie. Na jej czele stanął wówczas dh. Stanisław Sasin sprawując funkcję naczelnika. Pierwsza remiza straży znajdowała się w miejscu, gdzie aktualnie jest usytuowany Kościół Parafialny. W latach późniejszych remizę przebudowano na kaplicę, a strażaków przeniesiono do garaży przy ul. Mickiewicza. W latach 1966–1970 został wybudowany obecny obiekt OSP w którym mieściły się biura, garaże oraz świetlica. W roku 1963 dh. Jan Matyjasik sprowadził do Dziwnowa pierwszy, typowy strażacki wóz bojowy. W latach 1967–1970 prezesem OSP był dh. Stanisław Kędra, po nim (1970-1984) funkcję prezesa sprawował dh. Zbigniew Derkacz, dzięki któremu nastąpił rozkwit działalności OSP. Uhonorowaniem tych działań było otrzymanie w 1974 roku pierwszego sztandaru.

W roku 1996 OSP Dziwnów otrzymało drugi sztandar w związku ze zmianą wyglądu godła państwowego. W roku 1980 prezesem został dh. Franciszek Pozorski. Dzięki jego zaangażowaniu w rozwój OSP, sprowadzono samochód pożarniczy marki STAR 25, a w roku 1987 udało się pozyskać samochody pożarnicze marki STAR 244 (PEPSI), ŻUKAoraz JELCZA 004 dla OSP Międzywodzie. Są to także lata, gdzie do OSP wstępowało coraz więcej nowych i młodych strażaków (którzy byli poddawani specjalnemu szkoleniu). Doceniając OSP w Dziwnowie (za zaangażowanie i efektywną działalność ratowniczą), została ona rozkazem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 28 kwietnia 1995 roku, włączona do KSRG.

W roku 2004 pozyskano z KP PSP Kamień Pomorski lekki samochód Ratownictwa Technicznego (Lublin). Następuje też zmiana w kierownictwie dziwnowskiej jednostki. Po dh. Franciszku Pozorskim funkcję prezesa sprawowali dh. Włodzimierz Hewelt oraz dh. Marek Zięba.

W tych latach prężnie działały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, działające przy OSP. W roku 2009 prezesem został dh. Robert Janiszewski, który do dnia dzisiejszego sprawuję w/w funkcję. Od roku 2012 gminne jednostki OSP (Dziwnów i Międzywodzie) zaczęły dokonywać wymiany samochodów pożarniczych oraz sprzętu (wyposażenia) na nowe. Dzięki wsparciu Gminy Dziwnów oraz uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania, udało się zakupić dwa samochody pożarnicze: średni GBART 2,5/16 MERCEDES ATEGO oraz samochód ciężki GCBART 5/32 MAN. Dodatkowo pozyskano:
– sprzęt do działań z zakresu: ratownictwa drogowego, medycznego, wodnego.
– sprzęt i armaturę do zwalczania różnego rodzaju pożarów, zagrożeń i rozlewisk ropopochodnych.

Na dzień dzisiejszy gminne Ochotnicze Straże Pożarne mają 32 wyszkolonych strażaków, których głównym zadaniem jest niesienie pomocy o każdej porze dnia i nocy. Wspomnieć przy tym należy dobrą współpracę z jednostką Wojskowej Straży Pożarnej w Dziwnowie oraz ościennymi jednostkami OSP powiatu kamieńskiego (w tym z jednostkami PSP).

Alina Cygal-Sobhi
Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie