To niezwykłe odkrycie na ziemiach kamieńskich. W okolicy Mechowa (gm. Golczewo), Pan Cezary Siomka, mieszkaniec Kamienia Pomorskiego, miłośnik historii regionu, członek Stowarzyszenia Eksploracyjnego na rzecz Ratowania Zabytków im. św. Korduli w MHZK natrafił na francuski guzik wojskowy Wielkiej Armii Napoleona. Przedmiot został przekazany do muzeum.

Guzik napoleoński pochodzi z 108. pułku piechoty liniowej (108e Regiment d’Infanterie de Ligne) Wielkiej Armii Napoleona (Grande Armee). Na awersie guzika widzimy liczbę 108 w labrach z kropką, z pojedynczym, wypukłym rantem na obrzeżu guzika. Na pamiątkę z czasów Napoleona pan Cezary przypadkowo natrafił na polu w okolicach Mechowa (Gmina Świerzno).

Jest to pierwszy w naszych zbiorach zabytek odkryty w naszych okolicach datowany na okres wojen napoleońskich. W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej chciałbym podziękować panu Cezaremu za przekazanie tego cennego zabytku do naszej instytucji – mówi dyrektor Grzegorz Kurka.

108. Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii – jeden z francuskich pułków piechoty okresu wojen napoleońskich. Wchodził w skład Wielkiej Armii Cesarstwa Francuskiego. Pułk brał udział w walkach m.in. w 1806 pod Auerstadt czy 18 czerwca 1815 roku w słynnej bitwie pod Waterloo – ostatniej bitwie Napoleona Bonaparte. Wielka Armia (fr. Grande Armée) – nazwa nadawana kolejnym głównym armiom, tworzonym w czasie I Cesarstwa Francuskiego w latach 1805-1808 i 1811-1814 przez wojska francuskie i sojusznicze. Motto formacji brzmiało: „Valeur et Discipline” (męstwo i dyscyplina).

Nazwa Wielka Armia pojawiła się po raz pierwszy w korespondencji Napoleona z szefem sztabu marszałkiem Louisem Berthierem w 1803. W rozkazie z 13 stycznia 1804 Napoleon użył terminu „Wielka Armia Wybrzeży Oceanu”. Liczyła około 200 000 ludzi i stacjonowała na wybrzeżu kanału La Manche i miała być przeznaczona do inwazji na Anglię. Kres Wielkiej Armii nastąpił po abdykacji Napoleona 10 kwietnia 1814 roku.

Grzegorz Kurka/MHZK