Szanowni Mieszkańcy, w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą, umożliwiającą dystrybucję węgla przez samorządy, Wójt Gminy Świerzno zwraca się z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla kamiennego. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych  w Gminie Świerzno na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji na terenie gminy.

Według ustawy do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, tj. w cenie maksymalnie 2.000 zł za tonę (nie licząc kosztów transportu pod wskazany adres), uprawnione będą gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek węglowy lub które nie złożyły wniosku o ten dodatek, ale w deklaracji składanej do ewidencji źródeł ciepła (CEEB) wskazały kocioł na paliwo stałe i węgiel jako opał. Maksymalna ilość węgla przypadająca na gospodarstwo domowe to 1,5 tony – do zakupienia do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony do zakupienia po 1.01.2023 r.

Ankietę, która stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępna jest  na stronie internetowej https://swierzno.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Świerzno, dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe należy składać osobiście lub drogą mailową na adres a.wolodzko@swierzno.pl lub ug@swierzno.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres zamieszkania oraz ilość węgla (nie więcej niż 1,5 tony). Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada br. Ankieta do pobrania: Ankieta ws. zamówień węgla

Wójt Gminy Świerzno