Uwaga, posiadacze licencji TAXI! Wszystkie licencje TAXI wydane przez Urząd Miejski w Dziwnowie przed 1 stycznia 2020 roku podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji. Tym samym licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 roku stracą ważność 31 grudnia 2022 roku.

Wszystkie licencje TAXI wydane przez Urząd Miejski w Dziwnowie przed 1 stycznia 2020 roku podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi zobowiązani są do wymiany licencji do dnia 31 grudnia 2022 roku. Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi, a także każdy kierowca zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejsza niż miesiąc przez złożeniem wniosku (od 1 stycznia 2020 roku nie mogą być dodatkowo skazani prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

Więcej informacji: Inspektor Janusz Pasternak, tel. 694 427 479.

źródło:
UM w Dziwnowie