W o wiele skromniejszej formule w Wolinie jak co roku podziękowano za plony. Punktualnie o godzinie 11 w Kolegiacie Św. Mikołaja Biskupa w Wolinie rozpoczęła się uroczysta Msza Dożynkowa.

Przed rozpoczęciem liturgii oraz po jej zakończeniu czas wszystkim przybyłym umilił zespół Stawnianki.

Rozstrzygnięty został także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Najpiękniejszy wieniec powstał w Sołectwie Dobropole.