W Międzyzdrojach trwają prace związane z modernizacją tamtejszej oczyszczalni. Jak zaznacza Burmistrz Mateusz Bobek, nowy obiekt będzie miał wpływ na bezpieczeństwo wszystkich, ale przede wszystkim otaczającą nas przyrodę – Zatokę Pomorską i zbiornik Wicko Wielkie. 

Modernizacja to efekt umowy podpisanej 12 listopada 2020 roku z firmą WTE Wassertechnik z Warszawy. Wartość robót objętych podpisaną umową wynosi 64 mln złotych. W ramach planowanej inwestycji nie tylko zostaną przebudowane istniejące obiekty, ale także budowane nowe, które pozwolą na zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz przede wszystkim spowodują podwyższenie jakości oczyszczania ścieków. Nowa oczyszczalnia dzięki podwyższonym standardom pozwoli zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko naturalne.

Modernizowane elementy oczyszczalni będą oddane do użytku przed kolejnym sezonem letnim. W chwili obecnej intensywne prace trwają przy modernizacji części mechanicznej oczyszczalni ścieków tj. przepompowni głównej oraz reaktorze biologicznym. Kwota zadania jest przełomowa- to ponad 60 mln złotych z czego, blisko 40 mln pozyskano z dofinansowania ze środków zewnętrznych – mówi Burmistrz Międzyzdrojów.

Planowany termin zakończenia zadania to 31 lipca 2022 roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

źródło:
Mateusz Bobek,
Burmistrz Międzyzdrojów