W obecności Starosty, Burmistrza Kamienia Pomorskiego oraz pocztów sztandarowych, w Kamieniu Pomorskim obchodzono dziś 78. Rocznicę Zdobycia Ziemi Kamieńskiej. Uroczystości rozpoczęły się w katedrze, skąd po Mszy świętujący złożyli wieńce i kwiaty na placu 5 marca, pod pomnikiem „Poległym za polskość tych ziem”.

5 marca 1945 roku miasto zostało zdobyte przez czołgi 2 armii pancernej gwardii I Frontu Białoruskiego. Niestety w wyniku starć zniszczeniu uległo 40% zabudowy, w tym prawie całkowicie Stare Miasto. Następnie miejscowość została przekazana polskiej administracji.

W ciągu tylu lat, Polska obchodzi wiele różnych uroczystości, rocznic, wydarzeń, które chcemy upamiętnić. Obchodzimy święto Niepodległości, powstania, rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, jednak dziś obchodzimy to co najważniejsze 78. rocznicę zdobycia Kamienia Pomorskiego, ziem Powiatu Kamieńskiego. W każdej z tych rocznic zastanawiamy się co jest dla nas najważniejsze. Rozważamy ich znaczenie i wpływ na nasze życie. To prywatne, ale i to społeczne. Dzisiejsza rocznica to czas na refleksję, nad upływem minionych lat, które zbudowały kamieńską ziemię. To ogromy zaszczyt, że mogę powitać tych wszystkich, tych którzy dali i dają wyraz pamięci, szacunku i uznania wobec tych, którzy 78. lat temu dali nam nową nadzieję i nową rzeczywistość. Choć wiemy, że po 78 latach, ten czas był dla nas bardzo trudny. Niestety Ci którzy walczyli o naszą wolność spotykali się z brakiem szacunku, a nawet tracili swoje życie. Mam tu namyśli obchodzony 1 marca dzień Żołnierza Niezłomnego. Takich ludzi, choć już bardzo mało mamy niewielu na naszej Ziemi, również tu w Kamieniu Pomorskimpowiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło. 

Po II wojnie światowej Kamień znalazł się w granicach Polski. Przejęto ruiny i rozpoczęła się trwająca 30 lat odbudowa. Powstał nowy Kamień, licznie odwiedzany w ciągu całego roku przez turystów, którzy podziwiają cenne zabytki odbudowany ratusz gotycki w centrum rynku, XVIII-wieczną budowlę ryglową – obecnie hotel, zachowane fragmenty średniowiecznych murów miejskich z Bramą i Basztą Wolińską oraz liczne inne obiekty, a przede wszystkim katedrę wraz z całym osiedlem katedralnym, które w 2005 roku wpisane zostało na listę pomników historii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

« z 35 »