Wyłaniający się z chaosu parking, infrastruktura drogowa, fundamenty budynków oraz wiele innych elementów można zauważyć już na placu budowy, jakim jest otoczenie ulicy Wilków Morskich. Przypomnijmy, trwa tam budowa Portu Rybackiego, wraz z modernizacją ulicy, dzikiej plaży oraz infrastruktury towarzyszącej.

Proceduralnie wszystko toczy się od lipca 2019 roku. Wtedy to Burmistrz Stanisław Kuryłło rozpoczął starania na rzecz pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w celu rozbudowy portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim. Po żmudnym procesie sporządzania dokumentacji, zaangażowaniu radnego Sejmiku Województwa Michała Kamińskiego oraz zgodzie ówczesnego Ministra Gospodarki Morskiej Marka Gróbarczyka – podpisano umowę pomiędzy Mariną Kamień Pomorski Sp. a Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

Swój wizerunek zmieni nie tylko ulica, ale także „dzika plaża”, a co najważniejsze port rybacki! Warte kilkanaście milionów prace wykonywane są ze 100% udziałem środków zewnętrznych! Firma Adama Dzika ma wykonać 55 metrów nabrzeża dla łodzi rybackich, wybuduje magazyny rybackie oraz budynek administracyjno-techniczny.

Marina Kamień Pomorski na początku roku podpisała aneks z ARiMR dotyczący rozszerzenia inwestycji o remont dodatkowego odcinka drogi od ulicy Wilków Morskich, aż do połączenia z ulicą Kopernika (pod górę przy Baszcie). W ramach modernizacji portu rybackiego zagospodarowany zostanie również teren zwany przez mieszkańców Kamienia „Dziką Plażą”.