Po raz jedenasty w całym kraju odbyło się dziś Narodowe Czytanie. W Kamieniu Pomorskim akcję promującą czytelnictwo i przypominające „Ballady i romanse” czyli dzieło Adama Mickiewicza zorganizowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

W tym roku lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zbiór poezji wydany 200 lat temu w Wilnie, który uważany jest za manifest polskiego romantyzmu. Rok jego publikacji – 1822 – traktowany jest jako początek tej epoki w polskiej literaturze i sztuce. Rok 2022 został przez Sejm ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego.

„Ballady i romanse” uważane są za jedno z najważniejszych dzieł artysty. Składa się na nie cykl dziesięciu ballad i dwóch romansów. Odniosły duży, jak na tamte czasy, sukces wydawniczy – wydrukowano 1500 egzemplarzy, co – przy niskim odsetku osób umiejących czytać – było sukcesem.

Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana przez prezydenta od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą innego dzieła Adama Mickiewicza – „Pana Tadeusza”. Dziesięć lat temu akcję w Warszawie rozpoczął prezydent Bronisław Komorowski, a pierwszą księgę odczytał Andrzej Seweryn.