Od września obowiązują wyższe kary za zanieczyszczanie środowiska. Wyżej karane będzie zaśmiecanie miejsc publicznych, lasu czy wypalanie traw. Mandaty zaczynają się od 500 zł. Kary zaostrzono w sposób znaczący – mogą wynieść nawet 10 milionów złotych! 

Za zbieranie i magazynowe odpadów bez zezwolenia lub ich transport grozi kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd może orzec finansową nawiązkę w kwocie od 10 tysięcy do 10 milionów złotych. Podniesiono też minimalną karę za zaśmiecanie miejsc publicznych – ulic, skwerów czy lasów. Chodzi o wyrzucanie na przykład śmieci lub gruzu do lasu. W takim przypadku minimalna grzywna wynosi 500 złotych.

Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Ale to nie wszystkie zmiany. Podniesienie górnej i dolnej granicy kar ma być – praktycznie we wszystkich artykułach kodeksu karnego – widmem więzienia dla tych, którzy niszczą, podpalają, wylewają rakotwórcze substancje czy też takie, które niszczą środowisko. Oto przykładowe kary:

  • Od 10 000 do nawet 10 000 000 nawiązki za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku.
  • Kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości co najmniej 1000 zł (zamiast aresztu albo grzywny bez limitu) za składowanie odpadów w lesie.
  • Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (zamiast do lat 2) za niszczenie roślin, zwierząt, grzybów lub ich siedlisk na terenach objętych ochroną.
  • Za skarżenie wody, powietrza, powierzchni ziemi, zwierząt lub roślin kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności (wcześniej do 5 lat).
  • Nawet do 10 lat pozbawienia wolności (wcześniej do 5 lat) za niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, zbieranie, przetwarzanie albo transport odpadów lub substancji zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka i środowiska.
  • kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (zamiast od 6 miesięcy do lat 8) za przestępstwa przeciw środowisku powodujące zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi.
  • Nowy przepis – kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 zł (a nie na ogólnych zasadach od 20 do 5000 zł) za usuwanie roślinności przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów.
  • Nowy przepis – kara pieniężna od 10 000 do 5 000 000 zł dla podmiotu zbiorowego za przestępstwo przeciwko środowisku.