Piwo oraz napoje z zawartością do 4,5% alkoholu – najpopularniejszym zakupowym wyborem mieszkańców i gości Gminy Wolin – wynika z danych przekazanych przez tamtejszy magistrat. To kolejne rekordowe dane płynące z terenu Powiatu Kamieńskiego. 

Zdaniem ekspertów w zeszłym roku, podobnie jak przed laty, przyrost wydatków to efekt wzrostu cen. Z tą jednak różnicą, że w 2014 r. był on efektem podwyżki akcyzy o 15 proc., natomiast w 2021 r. został spowodowany inflacją i wzrostem kosztów działalności.

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika też, że mieliśmy w ubiegłym roku do czynienia z delikatnym wzrostem konsumpcji. W przeliczeniu na 100 proc. alkoholu średnie spożycie na mieszkańca wyniosło 9,7 l wobec 9,62 l w 2020 r. Jak to się przedstawia w przypadku Gminy Wolin? W przeliczeniu na około 12 tys. mieszkańców Gminy, daje to 1300 złotych średnio.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych, na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 wynosiła: do 4,5 zawartości alkoholu oraz piwa – 7 271 401,93zł, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1 565 867,43 zł, powyżej 18 % zawartości alkoholu – 6 834 189,79 zł.