Burmistrz Wolina informuje, że w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie, Gmina Wolin otrzymała tabletki zawierające jodek potasu.

Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informuję, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki.

W przypadku ogłoszenia przez służby państwowe zagrożenia radiacyjnego, w Gminie Wolin przygotowano następujące punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu, do których mieszkańcy (pojedyncze osoby z rodzin) będą się zgłaszać i pobierać tabletki dla całej rodziny. W celu sprawnego przeprowadzenia tej akcji, Gmina Wolin została podzielona ulicami oraz sołectwami na rejony dystrybucji i według tego podziału należy zgłaszać się do wskazanych punktów dystrybucji. Podkreślam, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.