Gmina Golczewo zbiera informacje od mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o chęci przystąpienia do Programu „Ciepłe Mieszkanie”, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na:

  1. wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe;
  2. modernizację centralnego ogrzewania;
  3. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  4. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  5. dokumentację projektową;

Intensywność dofinansowania dla potencjalnych Beneficjentów uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i została ustalona na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł;

– podwyższonym – do60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł;

– najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł;

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i dostarczenie jej do dnia 7 października 2022 roku osobiście do Urzędu Gminy Golczewo, do sekretariatu lub drogą elektroniczną na adres: e.frymus@golczewo.pl

Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie. Ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródła ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

ANKIETA