Dobiega końca kadencja sołtysów oraz rad sołeckich. W związku z tym, Burmistrz Ewa Grzybowska zwołała zebrania wiejskie w szeregu miejscowości. Odbędą się na nich wybory nowych sołtysów oraz nowych rad sołeckich. W przypadku braku wymaganej frekwencji wynoszącej 1/10 uprawnionych, po 15 minutach zwołane będą kolejne zebrania.