Dzisiaj (29.01.2019 r.), w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, odbyła się odprawa podsumowująca pracę funkcjonariuszy naszego powiatu w 2018 roku. Udział w niej wzięli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski, Starosta Kamieński Józef Malec, burmistrzowie gmin powiatu kamieńskiego, a także przedstawiciele służb mundurowych współpracujących z Policją.

Przybyłych na odprawę gości i funkcjonariuszy w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim mł. insp. Leszka Nowaka przywitała sierż. Aleksandra Berenda. Następnie Komendant zaprezentował i omówił osiągnięcia jednostki w 2018 roku. Nakreślił zadania priorytetowe dla komendy na najbliższe miesiące. Podziękował również zgromadzonym gościom za dotychczasową i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kamieńskiego. Pracownikom i funkcjonariuszom Policji życzył „dużo wytrwałości i sukcesów w realizacji codziennych zadań i obowiązków”.

Podczas spotkania I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski ocenił działania kamieńskich policjantów bardzo pozytywnie. Wskazał także na słabsze strony i na kierunki działań na rok 2019. Następnie podziękował policjantom za służbę i ciężką pracę dla dobra społeczeństwa, a samorządowcom i zaprzyjaźnionym służbom mundurowym za dotychczasową współpracę.

W trakcie odprawy nie zabrakło też podniosłych chwil. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim asp. Andrzej Artemiuk odebrał z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława Pasterskiego nominację na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza.

Następnie głos zabrał Starosta Kamieński pan Józef Malec. Pogratulował funkcjonariuszom sukcesów. Podkreślił, jak znacząca jest rola współpracy między samorządami, a Policją. Dodał przy tym, że w powiecie kamieńskim współpraca ta jest bardzo dobra i owocuje stale rosnącym poziomem bezpieczeństwa, a także zadowoleniem społecznym. Starosta podziękował policjantom za ciężką służbę, bo to właśnie dzięki funkcjonariuszom mieszkańcy powiatu czują się bezpiecznie.

Podczas odprawy, w związku ze ścisłą współpracą Policji i lokalnych władz, Burmistrz Golczewa pan Maciej Zieliński, uroczyście przekazał na ręce mł. insp. Leszka Nowaka, urządzenie do pomiaru stanu trzeźwości typu AlcoBlow oraz zestaw kamizelek odblaskowych. Odblaski będą rozdawane przez funkcjonariuszy podczas systematycznie prowadzonych działań profilaktycznych na terenie gminy Golczewo.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.

sierż. Aleksandra Berenda / fot. Andrzej Ukraiński