W Dziwnowie trwają prace przy wartej blisko 14,5 mln złotych przebudowie nabrzeża o długości ponad 424 metrów oraz modernizacji portu rybackiego. Ciężki sprzęt pojawił się na odcinku od stacji paliw, do Chaty Rybaka. 

Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Zakres prac jest bardzo duży, a ich finał jest przewidywany na przełom 2022 / 2023 roku.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego nabrzeża o długości ponad 424 metrów bieżących z poszerzeniem części nabrzeża, budowę budynku administracyjno-socjalnego, a także budowę nowych nawierzchni ciągów pieszych, schodów tarasowych, dojazdów, pasów zieleni oraz zagospodarowanie miejsca wokół pomnika pamięci poległych rybaków w postaci placu apelowego. Dodatkowo, dzięki nowemu kształtowi nabrzeża, pojawią się kolejne dziesiątki miejsc, które będą mogły służyć do cumowania jachtów.

Wykonawcą została firma AARSLEFF Sp. z o.o.