„Czternastkę chcemy zmienić w trwałe świadczenie. Nie takie jednoroczne, jak było początkowo planowane, tylko trwałe” – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z działaczami w Kołobrzegu.

Prezes PiS spotkał się z działaczami i sympatykami w Kołobrzegu. Został przez nich zapytany, czy rewaloryzacja emerytur zostanie utrzymana mimo rosnącej inflacji.

O tym już mówiła minister Marlena Maląg. Rewaloryzacja będzie bardzo wysoka, będzie trzynastka, będzie czternastka. Czternastkę chcemy zmienić w trwałe świadczenie. Nie takie jednoroczne, jak było początkowo planowane, tylko trwałe. Co roku będzie czternastka – ogłosił Kaczyński.

Prawo do czternastki mają osoby, które 24 sierpnia, czyli w dzień poprzedzający pierwsze wypłaty pobierali jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Czternastki nie otrzymują osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Świadczenie na rękę w pełnej wysokości wynosi 1217,98 zł.