Druh Szymon Waligóra, prezes OSP Kołczewo członkiem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wybór dokonał się w trakcie XV Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W zjeździe brało udział kilku druhów z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie, w tym Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie – dh Szymon Waligóra. Podczas spotkania zostały omówione istotne aspekty działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym kierunki dalszego ich rozwoju, oraz planowana modernizacja i wymiana sprzętu. W dalszej części Zjazdu zostały przeprowadzone wybory nowych władz Związku OSP RP na pięcioletnią kadencję.

Dh Szymon Waligóra został wybrany na członka Zarządu Głównego ZOSP RP. Do Prezydium wybrany został dh Prezes Marek Kowalski, Członkiem Głównej komisji rewizyjnej został dh Edward Mocarski, a członkiem Głównego Sądu Honorowego dh Eugeniusz Nykiel.

źródło:
OSP Kołczewo