Do użytkowników poczty elektronicznej trafiają wiadomości dotyczące otrzymania „zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy”.
Warunkiem ma być uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Uwaga: takie e-maile są próbą wyłudzenia danych i nie należy ich otwierać.

Odnośnik w e-mailu prowadzi do fałszywej strony internetowej, która nie należy do Ministerstwa Finansów i wyłudza dane osobowe, hasło logowania do poczty elektronicznej oraz dane karty kredytowej.

Do wiadomości dołączony jest załącznik o nazwie DYREKCJA GENERALNA FINANSA PUBLICZNA.pdf, który udaje oficjalną korespondencję urzędową. W pliku nie stwierdzono obecności żadnego znanego kodu złośliwego, jednak zalecamy, aby go nie otwierać. Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Rzecznik Krajowej Administracji Skrabowej