Dlaczego naprawa dróg trwa tak długo? Które ulice i w jakiej kolejności będą robione? Gmina Kamień Pomorski reaguje na publikację dotyczącą zaczerpniętego z Belgii pomysłu na nasadzenie kwiatów w dziurach i przedstawia cały proces oraz harmonogram napraw, które mają się zakończyć do połowy maja. 

12 stycznia 2018 roku Gmina Kamień Pomorski ogłosiła przetarg na „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej”. Przetarg dotyczył dwóch zadań: remontu nawierzchni bitumicznych z wykorzystaniem masy mineralno-asfaltowej na gorąco, w szacunkowej ilości 2300 m2 na co przeznaczono 250 000 zł netto; remontu nawierzchni bitumicznych metodą grysem i emulsją na sucho, na kwotę 50 000 zł netto.

Wyboru wykonawców dokonano 1 marca 2018 roku: zadanie 1 – Z.U.H Roboty Ziemne, Drogowe Ogólnobudowlane Zdzisław Książek z Kamienia Pomorskiego; zadanie 2 S-PROBUD sp. z o.o. ze Stargardu.

Prace na drogach rozpoczęto 4 kwietnia. Do dnia dzisiejszego zgodnie ze wskazaniem dla wykonawcy z 30 marca (skan w załączeniu) usunięto ubytki na ulicach: Topolowa, Szczecińska, Plac Katedralny, Jagiełły, Pocztowa, Kopernika, Strzelecka, Krótka, Wolińska na odcinku od granicy miasta do przejazdu kolejowego, Mickiewicza, Polna. W najbliższych dniach remontowane będą Gryfitów, Kościuszki i Orzeszkowej. Po wykonaniu tego zadania zostaną wskazane nowe odcinki. Naprawy ubytków z wykorzystaniem grysu będą prowadzone na drogach o mniejszym natężeniu ruchu głównie  poza miastem. Wcześniejsze rozpoczęcie usuwania ubytków w jezdniach nie było możliwe ze względu na panujące warunki atmosferyczne – zbyt niskie temperatury oraz ciągłe opady deszczu i śniegu. Opady śniegu występowały nawet tuż przed Świętami Wielkanocnymi.

Znaczna część dróg utrzymywanych przez gminę to drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta.  Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ustala od lat dotację na utrzymanie dróg (remont, sprzątanie, naprawa) na poziomie około 3 500 zł za kilometr drogi, co w przeliczeniu na m2 daje około 60 gr rocznie. W 2018 roku jest to kwota 32 802 zł na utrzymanie około 10  kilometrów takich dróg. Są to ulice: Orzeszkowej, Wolińska, Basztowa, Długosza, Jagiełły, Klasztorna, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Lipowa, Mickiewicza, Norwida, Plac Katedralny, Strzelecka, Szpitalna, Wysockiego, Żółcińska, Chopina. Tak duże niedoszacowanie kosztów utrzymania dróg powiatowych powoduje, że ich jakość z roku na rok jest coraz gorsza. Gmina Kamień Pomorski podejmuje liczne starania by stan ulic umożliwiał bezpieczne korzystanie z nich zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. 

W ubiegłym roku na samą wymianę ciągów pieszych na drogach powiatowych w obrębie miasta (ul. Orzeszkowej i Pl. Katedralny) wydatkowano 344 782 zł, co stanowi dziesięciokrotność otrzymanej dotacji, a także 162 798 zł na cząstkowe remonty (w tym 31 406 zł dotacja z powiatu). Podobne działania będą podejmowane w bieżącym roku.