W 2024 roku mają zakończyć się prace związane z przebudową drogi w Kłębach (gm. Golczewo). Burmistrz Maciej Zieliński parafował na ten cel stosowną umowę z firmą Trans – Masz S.A. ze Stargardu. 

Gmina planuje remont odcinka o długości 1,2 kilometra w centrum miejscowości prowadzącej w kierunku drogi wojewódzkiej. Istniejąca nawierzchnia gruntowa zostanie wymieniona na nową z kruszywa łamanego, wzmocniona oraz podwójnie utrwalona mieszanką gresów.

Koszt przebudowy wyniesie 858 tys. złotych z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 50% tej kwoty.