22 lutego 2019 r. obchodzony będzie Dzień Ofiar Przestępstw oraz związany z nim „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowany w dniach 18 lutego – 24 lutego 2019 r. Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

Wzorem lat ubiegłych w organizację „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, aktywnie włączyli się również prokuratorzy prokuratur okręgu szczecińskiego.

W siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 oraz w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego wyznaczeni prokuratorzy będą pełnili dyżury, w trakcie których pokrzywdzeni przestępstwem, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli uzyskać wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Dyżury w Prokuraturze Rejonowej w Kamieniu Pomorskim:

w dniu 19 lutego 2019 r. od godziny 8.00 – 15.00 prok. Marcin Kowal

w dniu 20 lutego 2019 r. od godziny 8.00 – 15.00 prok. Marcin Kowal

w dniu 21 lutego 2019 r. od godziny 8.00 – 15.00 prok. Bożena Krzyżanowska

w dniu 22 lutego 2019 r. od godziny 8.00 – 15.00 prok.  Bożena Krzyżanowska

w dniu 23 lutego 2019 r. od godziny 10.00 – 12.00 prok. Dorota Roznerska

w dniu 24 lutego 2019 r. od godziny 10.00 – 12.00 prok. Dorota Roznerska