We wtorek 2 października 2018r., w nowym roku szkolnym 2018/2019 odbyły się w Szkole Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie, wybory do władz Samorządu Uczniowskiego, które są pierwszym krokiem decydującym  o tym, jakie osoby znajdą się we władzach SU, a zatem jaka będzie jakość jego pracy.

Samorząd budzi i rozwija postawę obywatelską oraz poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, uczy demokracji i postaw prospołecznych, rozwija pasje i zainteresowania.

Wybory przygotowali i przeprowadzili przedstawiciele SU,  z ubiegłego roku szkolnego,z przewodniczącą Emilią Bieć na czele. Komisja wyborcza w składzie: Eryk Tomczak, Wiktoria Szternal, Dominika Świstak, czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów, które były powszechne(każdy uczeń miał prawo do udziału w głosowaniu), równe ( każdy uczeń miał jeden głos), bezpośrednie (każdy głosował osobiście), tajne(wybór był anonimowy), większościowe ( wybory wygrali kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów).

W demokratycznych wyborach przewodniczącą  SU, naszej szkoły została Lena Dąbkowska –uczennica klasy IV-tej. Kolejno największą liczbę głosów uzyskali: Aga Sych, Julia  Kaniewska, Aleks Wieczorek, oraz Emilia Bieć.

Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego wierzę, że członkowie dotychczas działającego samorządu będą wspierać nowo wybrany SU, dzieląc się swoim doświadczeniem ,jak również wspierając pracę nowych jej członków.

Chciałabym podziękować Emilii Bieć, Wiktorii Szternal, Dominice Świstak, Marcie Kiersztyn i Erykowi Tomczakowi ,za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Mam nadzieję, że nadal będziecie działali na rzecz szkoły, gdyż Wasze zaangażowanie oraz doświadczenie są bezcenne.

Osobom, które uzyskały największą ilość głosów serdecznie gratuluję i zachęcam do intensywnej pracy, w bieżącym roku szkolnym, gdyż przed Wami ważne zadania.

opiekun SU Renata Włodarczyk/Kronia