W sobotę, 29 września, w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Mirosława Witolda Karapyty zatytułowanej „Horyzonty pejzażu”.

Autor prezentowanych na wystawie obrazów pochodzi z Jarosławia na Podkarpaciu. Jest absolwentem tamtejszego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Kształcił się również w Instytucie Wychowania Artystycznego Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Będąc doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii kultury wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Malarstwem zajmuje się od ponad czterdziestu lat. W 1978 r. zdobył pierwszą nagrodę na Konfrontacjach Ruchu Artystycznego Młodzieży w Myślcu nad Popradem. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach krajowych i zagranicznych.

Związki Mirosława Karapyty w Kamieniem Pomorskim datują się na ubiegły rok kiedy został poproszony przez właścicieli kamieńskiego hotelu „MARINA PALLATIUM” (który jest mecenasem otwartej w sobotę wystawy) o namalowanie obrazów, które zdobiłyby ściany wnętrz hotelowych. W ten sposób powstały 103 prace, których tematem wiodącym jest Kamień Pomorski.

Wystawę „Horyzonty pejzażu” tworzy 56 obrazów powstałych w ostatnich czterech latach. Wśród nich dominują te wykonane techniką olejną. Są także akwarele i pastele. Oprócz współczesnego i przedwojennego Kamienia Pomorskiego na płótnach dostrzec możemy również Lwów, Brzozdowce i Świnoujście, morskie, roztoczańskie i beskidzkie krajobrazy czy widoki Toskanii i Pogórza Przemysko-Dynowskiego.

Ekspozycję „Horyzonty pejzażu” będzie można zobaczyć do końca listopada br., od poniedziałku do soboty, w godzinach 10.00 – 16.00.

Serdecznie zapraszamy!

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej