Burmistrz Wolina podał do publicznej wiadomości decyzje Zarządów Kół Łowieckich „Tumak” oraz „Nad Dziwną” w sprawie organizacji polowań. W tych terminach powinniście wykazać się szczególną ostrożnością i ograniczyć zaplanowane wyjścia do lasu.

Zarząd Koła Łowieckiego „Tumak” do marca 2019 roku zaplanował 23 terminy wejścia do lasu. Polowania mają obejmować zwierzynę drapieżną, dziki oraz jelenie.

Z kolei Zarząd Koła Łowieckiego „Nad Dziwną” informuje, że w Draminie w dniach od 22-28.11.2018 oraz 4-7.01.2019 organizuje polowanie zbiorowe dla obcokrajowców na jelenie (byk, łania, cielak), dziki, sarny (koza, koźlak) zamówione przez Biuro Organizacji Polowań Hunterpol z siedzibą w Zaniemyśl. Polowanie odbędzie się na terenie obwodu nr 13 Nadleśnictwa Międzyzdroje.

Na podstawie art. 42ab ust.3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018r., poz. 50 z późn. zm.)  właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym wyżej. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.