W komorze odbiorczej na wyspie Wolin trwają prace nad konstrukcjami wewnętrznymi, gdzie odbywają się roboty wykończeniowe. Podobna sytuacja ma miejsce w budynku Stacji Trafo TK2. Na rampie i w tunelu montowana jest konstrukcja pod elewację. Na drogach kontynuowana jest budowa i przebudowa sieci i uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

W tunelu drążonym uszczelniana jest konstrukcja wyjść ewakuacyjnych EE1 oraz EE2. Ściany oraz prefabrykaty także są uszczelniane, a obudowa dodatkowo czyszczona. Roboty wykończeniowe czy instalacyjne to również główne zajęcie po stronie wyspy Uznam, gdzie prace koncentrują się w pomieszczeniach technicznych, budynku Biura Centrum Obsługi czy Stacji Trafo. Na rampie i w tunelu montowana jest instalacja hydrantowa i obudowa ścian szczelinowych.

Foto: PORR