Gmina Świerzno informuje, o awarii która dotknęła część sieci energetycznej. O zdarzeniu został poinformowany wykonawca, tj. firma ZEG Zakład Elektryczny w celu jego możliwie najszybszego usunięcia. Pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożności!

Awaria nie dotyczy ulic: Osiedle Leśne, Spacerowej, Spokojnej oraz ronda.