Od niecałego roku w Kamieniu Pomorskim działa Stowarzyszenie Eksploracyjne na Rzecz Ratowania Zabytków im. Św. Korduli, którego prezesem jest pan Tomasz Rindfleisch. Poprzez realizację swojej pasji przyczynia się do propagowania lokalnego dziedzictwa historycznego.

Dzięki jego inicjatywie do Muzeum Narodowego w Szczecinie trafił niedawno zabytek, kształtem przypominający rzymski gladius. Kolejnym uratowanym eksponatem był fragment antropomorficznego średniowiecznego świecznika odkrytego przez anonimową osobę w 2016 roku w okolicach Benic (Gmina Kamień Pomorski).

Pan Tomasz po długich negocjacjach odzyskał zabytek z rąk znalazcy i 7 maja 2018 roku przekazał go do zbiorów muzealnych kamieńskiej instytucji. W świeczniku zachowana jest część centralna ze schematycznym przedstawieniem postaci, której twarz została mocniej zaakcentowana: widoczny zarys nosa, oczu, wąsów i brody, a także włosy. W pozostałej części sylwetki widoczny jest fragment nóg oraz ramion, z których pierwotnie odchodziły kielichy, gdzie osadzane były świece.

Zabytek reprezentuje bardzo popularny typ świeczników antropomorficznych, które pojawiły się w XIII wieku w Nadrenii. Wymiary: 43,77 mm (wysokość), max. szerokość z ramionami 37 mm. Wymiary głowy: wysokość 13,34 mm, szerokość 12.23 mm, waga: 41 gram, datowanie: XIV-XV wiek, materiał: brąz – wykonany techniką odlewu

– Muzeum dziękuje panu Tomaszowi za przekazanie tego niezwykle cennego zabytku. O odkryciu poinformowany zostanie Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – mówi dyrektor Grzegorz Kurka.