Prezes powiatowych struktur strażaków na Powiat Kamieński wybrany wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

9 kwietnia w Ośrodku Nadleśnictwa Gryfice „Bażyna” w Pogorzelicy odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zjazd rozpoczął się akcentem symbolicznym. Z okazji 100. rocznicy powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy Ośrodku został zasadzony symboliczny dąb. Zasadzenia dokonali członkowie honorowi Związku, Prezes OWZOSP RP wraz Komendantem Wojewódzkim PSP oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Gryfice.

W dalszej części zjazdu zostały przedstawione sprawozdania poszczególnych komisji za poprzednią kadencję. Po pozytywnym przegłosowaniu absolutorium dla Zarządu wybranego podczas IV zjazdu, przystąpiono do wyborów. W wyniku głosowania został wybrany skład nowego Zarządu. Po ukonstytuowaniu się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej do ich składu weszło dwóch druhów z powiatu kamieńskiego. Wiceprezesem OWZOSP RP województwa Zachodniopomorskiego został obecny Prezes OPZOSP RP powiatu kamieńskiego – Druh Szymon Waligóra. Na stanowisko zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej zarządu OWZOSP RP wybrali druha Ryszarda Ciślaka, który pełni funkcję Sekretarza OPZOSP RP.