Etapami w Gminie Międzyzdroje trwają działania w zakresie kompleksowych remontów dróg. Ruszył właśnie przetarg na przebudowę ulic: Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej i Emilii Plater.

Przebudowa polegać nie tylko na wymianie nawierzchni, ale i budowie rurociągów, ciągów komunikacyjnych, linii energetycznych oraz instalacji oświetlenia.

I tu niezwykle ważne! Jednym z kluczowych i najtrudniejszych elementów jest budowa systemu zbiorników retencyjnych. Ich montaż jest konieczny, jeśli chcemy zminimalizować ryzyko zalewania posesji podczas opadów. Taki zbiornik pojawił się już w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiej i Niepodległościmówi Burmistrz Mateusz Bobek.

Samorządowiec podpisał też umowę z Inżynierem Kontraktu. który czuwać będzie nad realizacją przebudowy ulic południowo-zachodniego kwartału
Jego zadaniem będzie efektywne, profesjonalne i rzetelne świadczenie
usług w zakresie zarządzania Projektem, procesem inwestycyjnym, pełnienia funkcji inspektora nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadań.

W ramach przetargu Inżynierem został Pan Robert Andruszko RDJ- Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo z Tanowa. Przypisane mu zadania wyceniono na
cenę brutto 491 803.20 zł., zaś czas na ich realizację to 30.XI.2023 roku.